Home Sižeti SITUĀCIJU DZĪvNIEKU PATVERSMĒS VAR MAINĪT KĀ SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA, TĀ SODĪŠANA.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-foNmAQ6X8

SITUĀCIJU DZĪvNIEKU PATVERSMĒS VAR MAINĪT KĀ SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA, TĀ SODĪŠANA.

0
0
ktvadmin