loto_text
Kurzemes Televīzija ir viena no divām reģionālajām telekompānijām,
kura sagatavo raidījumus ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā.